port123

VÅRE TJENESTER

Medarbeiderundersøkelser på sitt beste.

Finne ulike kjernetemaer

Hver bedrift har ulike kjernetemaer som skal dekkes. Dette kan være forståelse av engasjement. Hvordan en medarbeiderundersøkelse styrker oss. Åpenhet og konfidensialitet, og tilslutt hvordan dirigere enkelte mot handling.

Rammeverk for kommunikasjon

Etter kjernetemaene og branding er det på tide å etablere et rammeverk for kommunikasjonen. Før undersøkelse, dagen undersøkelsen tar sted og etter undersøkelse.

Branding av undersøkelse

Branding av medarbeiderundersøkelse er et velkjent fenomen. Dette sikrer at den skiller seg ut for de ansatte. Undersøkelsen skal ha klare mål, være lettleselig, tilgang på flere plattformer og kommunikasjon kanaler. I tillegg er det lurt å se på kulturelle nyanser.

Mål effekten av handling

En medarbeiderundersøkelse er til ingen nytte når handling ikke blir gjort. Derfor sikrer vi et ufeilbart system som sørger for at handling blir opprettholdt for ansatte og ledelsen.

Få innblikk i bedriften og gi alle en mulighet til å komme med tilbakemeldinger om viktig områder. Enhver person skal kunne bidra med sin mening og komme med forbedringer.

En bedre hverdag på jobb:

– Daglig leder skal kunne ha muligheten til å påvirke tiltak og strategi

– Alle i organisasjonen skal ha muligheten til å påvirke mulige tiltak på arbeidsplassen

– Lederen skal forbedre arbeidsmiljø gjennom å de rette tiltakene