Blog

Her finner du en stor variasjon av blogger rundt medarbeiderundersøkelser

HVORDAN GJENNOMFØRE EN MARKEDSUNDERSØKELSE

Markedsundersøkelser gir verdiøkende innsikt for bedrifter, ettersom det blir gitt svar på om forbrukere finner produktet/tjenesten din interessant. Det er lettere å ta riktige beslutninger for bedriften om du gjennomfører en markedsundersøkelse som inneholder både viktige og riktige spørsmål. Men, hvilke spørsmål er de riktige å stille?

Eksempler:

 • Hvordan ønsker forbrukerne at produktet/tjenesten skal være?
 • Hvordan og hvor handler forbrukerne fra før?
 • Hva er forbrukerne villige til å betale for produktet/tjenesten?
 • Hvilke betalingsvilkår og service ønsker forbrukerne?

MARKEDSUNDERSØKELSE STEG FOR STEG:

En markedsundersøkelse består av forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. For å være helt sikker på at undersøkelsen blir gjort riktig, må du være nøye med alle disse tre stegene. Her gjelder det å forberede seg godt, ta i bruk riktige metoder for gjennomførelse av selve arbeidet og drive med nøye etterarbeid. Spørreundersøkelse består av etterarbeid, gjennomføring og forberedelse. Gjør du alt riktig, vil undersøkelsen gi deg svar på viktige spørsmål som vil dytte din bedrift et steg nærmere i riktig retning.

FORBEREDELSE AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSER:

 • Hva er selve målet med denne markedsundersøkelsen?
 • Hva er det du ønsker svar på fra dine forbrukere?
 • Hvem er dine forbrukere? Forstå ditt publikum.
 • Hvilke spørsmål er det viktig å få svar på?
 • Hvordan kan du lage et etisk og forsvarlig markedsundersøkelse? Anonyme svar?
 • Behandle intervjuobjekter med forsiktighet og respekt? Hold deg til viktige punkter.
 • Hvor mye ressurser skal dere bruke? Tid, personer, etc. 
 • Hvilken metode skal bli tatt i brus?

METODEVALG

 • Vi skiller mellom kvalitative og kvantitative metoder når det gjelder forskjellige undersøkelsesmetoder. 

  Kvantitative undersøkelser:
  Resultatene vil bli presentert i form av tall, og stiller lukkede spørsmål med forskjellige svaralternativer.  F.eks. “Ville du vært villig til å betale over 500 kroner for en hundeseng? Svaralternativene er f.eks.: A. JA, B. NEI eller C. USIKKER”

  Kvalitative undersøkelser:
  Resultatene vil bli presentert i form av diverse beskrivelser, og stiller åpne spørsmål uten svaralternativer å velge mellom. F.eks: “Hvilke typer hundesenger liker du best, og hvorfor?”.

HVORDAN LAGE EN UNDERSØKELSE:

 • 1. HVA ER MÅLET MED UNDERSØKELSEN?
  Hvordan ønsker forbrukerne at produktet eller tjenesten skal se ut? Hvor ønsker forbrukerne å kjøpe produktet? Hvilken pris syns forbrukerne er rimelig og rettferdig? Sett deg ned alene, eller med ditt team og tenk over hvilke spørsmål dere trenger svar på. Pass på at spørsmålene dere stiller ikke kan misforståes av forbrukerne.                                                                                          
 • 2. HVILKEN UNDERSØKELSESMETODE FUNGERER BEST?
  Det er flere metoder man kan velge mellom når man skal utføre en undersøkelse. Du kan velge å holde et intervju, sende brev eller e-post, føre en telefonsamtale mm. Her er det bare fantasien som stopper deg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 • 3. HVEM SKAL SVARE PÅ EN MEDARBEIDERUNDERSØKELSE?
  Vi anbefaler å velge respondentene tilfeldig, men det er selvfølgelig mulig å ta et strategisk valg.                                                                                                                                                                                                              
 • 4. HVORDAN VELGE RIKTIG SPØRSMÅLSFORMULERING?
  Den beste måten å formulere spørsmålene på i en undersøkelse er ved å gi faste svaralternativer. Om man ønsker å gå i dybden, burde man heller kjøre åpne spørsmål i et intervju hvor man sitter ansikt til ansikt. Ellers, lukkede spørsmål med faste svaralternativer. De er raskere å utføre, og lettere å forstå for en større gruppe mennesker. Før du deler ut en markedsundersøkelse til forbrukerne, spør deg selv:
 1. Hva slags informasjon trenger dere?
 2. Er innholdet optimalt i hver spørsmål?
 3. Ønsker du åpne eller lukkede svaralternativer?
 4. Skal du stille ledende spørsmål?
 5. Hvilken rekkefølge skal du ha?
 6. Hvilke faktaspørsmål skal du ha med? 

Det kan være lurt å teste spørreskjemaet på et lite utvalg av enkeltpersoner før du sender ut til flertallet. Dersom de misforstår spørsmål, bør du endre på disse. Til slutt utarbeider dere det endelige spørreskjemaet.

 • 5. HVORDAN ANALYSERE UNDERSØKELSEN?
  Når du har sendt ut undersøkelsen, og forbrukerne har svart – er det viktig å samle inn undersøkelsene og analysere svarene. Ønsker du en enkel prosess, vil vi anbefale undersøkelser med faste svaralternativer med åpne spørsmål. Men, også faste svaralternativer har ulemper; man må ofte stille flere spørsmål for å være sikker på at man får riktig informasjon.                                    
 • 6. HVORDAN PRESENTERE INNSAMLET DATA?
  Undersøkelsen er ikke ferdig før du kan presentere resultatene og en konklusjon på problemstillingen. Har du fått til dette, vil oppdraget være utført og du kan si deg fornøyd med et vellykket og gjennomført prosjekt. Dersom du ikke har fått et klart svar, eller er usikker på om du fikk det du søket etter, gå gjennom disse spørsmålene:    

           

 • Hvilke spørsmål kan dere endre på?
 • Er det mulig å gjennomføre en ny undersøkelse?
 • Hvilke mangler hadde undersøkelsen?
 • Spurte dere de rette menneskene?  
 • Ble det gjort en feil under selve analysen?
 • Ble det tatt i bruk feil metode?
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Våre Innlegg

Sosiale Medier

Medarbeiderundersøkelser og markedsundersøkelser!